Aanbod

Wat is gezinstherapie?
Gezinstherapie is een vorm van systeemtherapie. Vrijwel iedereen heeft een gezin, familie, vrienden of werk. Dit netwerk van relaties wordt ons sociale systeem genoemd. Het gedrag van mensen wordt niet alleen bepaald door persoonskenmerken, zoals karakter, maar ook door het sociale systeem waarbinnen dat gedrag plaatsvindt. Mensen komen sneller uit de problemen met een therapie die aandacht heeft voor de wisselwerkingen binnen dit sociale systeem. Gezinstherapie maakt gebruik van dit inzicht.

Gezinstherapie is gericht op relaties tussen mensen. In een gezin beïnvloeden mensen elkaar; gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een complex proces waarbij misverstanden en problemen kunnen ontstaan. Soms levert dit zelfs psychische en/of lichamelijke klachten op. Ook kan het zijn dat één van de gezinsleden psychische (of andere) klachten heeft, waardoor het gezin uit balans raakt en er spanningen ontstaan. Enkele voorbeelden: partners hebben problemen door tegenstrijdige wensen en verlangens, een gezin ervaart weinig contact met elkaar, een kind ontwikkelt klachten na de echtscheiding van ouders of een gezin worstelt met de psychische problemen of ziekte van een gezinslid.

 

Wanneer kan gezinstherapie (systeemtherapie) helpen?
Elk gezin heeft van tijd tot tijd te maken met spanningen en problemen, dit is heel normaal en tot op zekere hoogte hoort dit erbij. Soms lukt het niet om zelf de balans te herstellen en kan het zinvol zijn om hulp te vragen bij de opvoeding of bij problemen in gezinsrelaties.

Je kunt met mij contact opnemen wanneer je verbetering wilt in de relatie met gezinsleden, wanneer je de indruk hebt dat gezinsrelaties een rol spelen in het bestaan of in stand houden van (psychische) problemen, of wanneer je vragen hebt over de opvoeding van je kind.

Systeemtherapie is niet alleen een aanpak voor relatieproblemen of moeilijkheden binnen een gezin. Het is een vorm van psychotherapie die effectief is gebleken bij o.a. stemmingsklachten (depressie), angstklachten, verlies c.q. rouwverwerking en trauma gerelateerde klachten. Het kan ook als individuele therapie worden ingezet.

 

Hoe werkt het?
Je gaat (als partners en/of gezinsleden) in de meeste gevallen samen in therapie, dit overleggen we uiteraard voordat we starten. Omdat je samen in de situatie zit, kan je er ook samen iets aan doen. De krachten worden gebundeld met als resultaat een sneller herstel. In de praktijk blijken gezinsleden vaak bereid te zijn om mee te gaan naar de behandeling.

Als therapeut ga ik een werkrelatie aan met alle betrokkenen in het systeem/gezin. Dat betekent een ‘meervoudig partijdige’ opstelling, waarbij ik werk in ieders belang. Een veilige omgeving staat voorop, daar maken we afspraken over. De aandacht gaat onder andere uit naar jullie gedragspatronen, emotionele interactie en behoeftes. We onderzoeken op welke manier het probleem mogelijk in stand gehouden wordt en wat er nodig is om tot een meer gewenste situatie te komen. We werken aan bewustzijn van en inzicht in de manier waarop jullie invloed hebben op elkaar. We onderzoeken de krachten van jullie gezin, wat jullie al geprobeerd hebben om de moeilijkheden op te lossen en wie er mogelijk bij kunnen helpen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop je tegen het probleem aankijkt. Vanuit dat punt werken we aan verbetering van de situatie.

Het kan zijn dat er huiswerkopdrachten gekoppeld zijn aan de gesprekken. Ook kan er gewerkt worden met non verbale en creatieve technieken als tekenen of het werken met poppetjes. Waar zinvol kunnen we ook gebruik maken van video. De werkwijze wordt afgestemd op de samenstelling van jullie gezin en de leeftijd van de kinderen.

Voor gezinsgesprekken wordt een gesprek van 75 minuten ingepland, zodat er voldoende tijd is voor het verhaal van ieder gezinslid. Een individueel gesprek duurt 45 minuten.

Kinderen opvoeden is mooi, maar soms kom je voor een periode te staan waarin het even niet zo lekker loopt. In zo’n situatie kan het helpen om met een deskundige te praten over je gezins- en opvoedingssituatie. Kinderen verschillen van karakter en ontwikkeling en je krijgt er geen handleiding bij. Loop je ergens in vast of twijfel je over je aanpak? Vind je het moeilijk om met bepaald gedrag van je kind om te gaan? Verschillen jij en je partner van idee over de manier van opvoeden? Je kunt bij mij terecht met uiteenlopende vragen.

 

Ook wanneer er sprake is van een bepaalde problematiek bij het kind (bijv. psychische klachten of een ontwikkelingsachterstand) kun je bij mij terecht. Unieke kinderen vragen om uniek ouderschap. Vanuit het beeld van het kind, de gezinssituatie en de opvoedingsvragen zoeken we naar oplossingen die passen bij jouw gezin. Wanneer er meer hulpverleners betrokken zijn bij jullie kind (bijvoorbeeld fysiotherapeut, logopedist of psychiater), dan is het mogelijk dat we samen werken met deze personen, zodat we tot één advies en één aanpak komen.

 

Naast de mogelijkheid voor gesprekken op de praktijk, bied ik de mogelijkheid om bij jullie aan huis te komen zodat ik het gezin in de vertrouwde omgeving kan observeren en ondersteunen. Daarbij is de insteek om samen met jullie de situatie te analyseren, waarna we vanuit verschillende perspectieven van de gezinsleden bekijken wat dit betekent en hoe jullie (ouders) overtuigingen over opvoeden en moeilijke opvoedsituaties eruit zien. Vervolgens bekijken we welke manier van werken het beste aansluit bij jullie gezin (gezinsgesprekken, coaching van ouders, observaties en praktische ondersteuning in de thuissituatie) en in welke combinatie.
Jullie hebben er namelijk pas écht iets aan als het aansluit bij jullie gezin.

Ik ben beschikbaar voor tijdelijke werkzaamheden als orthopedagoog en systeemtherapeut bij organisaties.
Ik ben ook inzetbaar als behandelcoördinator/werkbegeleider bij intensieve ambulante gezinsbehandeling (IAG, behandeling voor multiprobleemgezinnen).

Neem gerust contact met mij op om een afspraak te plannen waarin we zullen verkennen wat de aard en termijn van de werkzaamheden betreft, dan zal ik een offerte op maat uitbrengen.

Lees meer op: http://www.nvrg.nl/pagina/voorclienten
Bekijk het filmpje van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.