Werkwijze

Elk gezin heeft van tijd tot tijd te maken met spanningen en problemen, dit is heel normaal en tot op zekere hoogte hoort dit erbij. Soms lukt het niet om zelf de balans te herstellen en kan het zinvol zijn om hulp te vragen bij de opvoeding of bij problemen in gezinsrelaties.

Je kunt met mij contact opnemen wanneer je verbetering wilt in de relatie met gezinsleden, wanneer je de indruk hebt dat gezinsrelaties een rol spelen in het bestaan of in stand houden van psychische problemen, of wanneer je vragen hebt over de opvoeding van je kind. Voor meer informatie, zie Aanbod.

Op deze website vind je meer informatie over systeemtherapie (gezins- en relatietherapie) en opvoedingsondersteuning. Bij over Gezin in Balans vind je meer informatie over mijn visie en aanpak. Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt!
Ik ga heel zorgvuldig om met je gegevens. Lees in mijn privacyverklaring hoe ik dat doe.

gezin-in-balans-handen-vast

Aanmelden

Aanmelden kan telefonisch of via de email. De telefoon kan niet altijd direct opgenomen worden, spreek daarom duidelijk de voicemail in zodat je teruggebeld kunt worden om een afspraak te maken. Ik werk ook één avond in de week.
Momenteel is er geen wachtlijst.

Intake

Na je aanmelding bij Praktijk Gezin in Balans maken we een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking (ca. 20 minuten) óf direct een afspraak voor een intakegesprek (75 minuten, geldt als een consult). Deze intake is bedoeld om de hulpvragen op een rij te zetten, samen een doel vast te stellen, de werkwijze te bepalen (gezinstherapie of opvoedingsondersteuning) en een inschatting te maken van het aantal gesprekken dat we nodig hebben. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.

Duur en frequentie

De duur en frequentie van de therapie/opvoedingsondersteuning kunnen variëren en wordt afgestemd op jullie persoonlijke situatie. We evalueren regelmatig of de behandeling nog goed aansluit bij de vraag. Hiervoor wordt onder andere gewerkt met korte vragenlijsten.

De ervaring leert dat 8 tot 10 gesprekken vaak genoeg zijn als het gaat om gezinstherapie. Voor opvoedingsondersteuning kunnen een paar gesprekken al genoeg zijn.