Kwaliteit

Registraties en lidmaatschap:

Lidmaatschap van deze verenigingen houdt onder andere in dat ik werk volgens de professionele kaders en ethische- en beroepscodes van deze verenigingen. Daarnaast worden eisen gesteld aan opleiding en nascholing. Ik ga zorgvuldig om met de privacy.

Mocht je klachten hebben, dan verzoek ik je om deze met mij te bespreken. Ik neem dat uiterst serieus en ik heb er vertrouwen in dat we een oplossing zullen vinden. Het kan zijn dat je – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft. Of dat je het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kan je contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt je bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via www.klachtencompany.nl, 088 – 234 1601 of  06 -49 66 53 50.

NVO basis-orthopedagoog en basisaantekening diagnostiek
(14095)

NVRG systeemtherapeut
(13360)

NVPA, beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten
(103818)

SKJ, stichting kwaliteitsregister jeugd
(120003204)

Meer informatie over de beroepsverenigingen

Gezin-in-Balans-beroepsverenigingen-NVRGDe NVRG is een beroepsvereniging voor relatie- en gezinstherapeuten. De NVRG is één van de erkende specialistische psychotherapie verenigingen in Nederland en is vertegenwoordigd in de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). De vereniging zet zich in voor een kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde ontwikkeling en uitvoering van de systeemtherapie en andere vormen van systemisch werken. Bij de NVRG geregistreerde professionals voldoen aan vakbekwaamheidseisen en zijn gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten.
www.nvrg.nl

 

Gezin-in-Balans-beroepsverenigingen-NVODe NVO is de Nederlandse beroepsvereniging van universitair opgeleide pedagogen en onderwijskundigen. De NVO is een beroepsvereniging die een wetenschappelijk gefundeerde professionele beroepsuitoefening van pedagogen en onderwijskundigen bevordert en hun belangen behartigt op wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk terrein.

Voor de NVO en haar leden staat het geestelijke en lichamelijk welzijn van het kind, en dat van de volwassene die zich vanwege een beperking in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie bevindt, centraal. Dit impliceert het investeren in adequate opvoeding, in onderwijs, in zorg en in welzijn ten behoeve van het kind, of de volwassene in een persoonlijke afhankelijkheidssituatie, evenals het bevorderen van adequaat opvoedingsgedrag of -handelen van ouders, of verantwoordelijke verwanten, en van professionals.
www.nvo.nl

 

Gezin-in-Balans-beroepsverenigingen-NVPAHet NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, _die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

De bij het NVPA aangesloten psychosociaal therapeuten zijn professionele zorgverleners met specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische of psychosociale problematiek.
www.nvpa.org

 

Gezin-in-Balans-beroepsverenigingen-SKJStichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) beheert het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. Professionals kunnen zich registreren en na 5 jaar herregistreren. Daarbij moeten zij aantonen dat ze hun vakbekwaamheid op peil houden. De geregistreerde professionals houden zich aan de voor hen geldende professionele standaarden en vallen onder het tuchtreglement van SKJ. www.skjeugd.nl