Tarieven en vergoedingen

De therapie wordt in de meeste gevallen (deels) vergoed vanuit het aanvullende pakket van je zorgverzekering. Je hoeft daarbij geen eigen risico te betalen. Je hebt géén diagnose nodig om met de behandeling te beginnen. Als je met meerdere mensen samen in therapie bent die ook een aanvullende zorgverzekering hebben, is het mogelijk de kosten te verdelen over de verschillende verzekerden.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je polis. Voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar, zie: https://nvpa.org/verzekeringen/public. De informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld door de NVPA, echter neem voor de zekerheid even contact op met de zorgverzekering om na te vragen hoe de vergoeding eruit ziet (vermeld dan dat het gaat om een therapeut die aangesloten is bij de beroepsvereniging NVPA en de RBCZ). Heb je nog vragen, neem dan gerust even telefonisch contact met mij op. We bespreken jouw situatie kort, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Dat heeft voor jou een aantal voordelen:

  • Ik ben niet gehouden aan een bepaalde behandeltijd of een maximaal aantal sessies. We spreken samen af hoe vaak en hoe lang je in behandeling bent;
  • Ik deel geen informatie met de zorgverzekeraar;
  • Je hebt geen doorverwijzing of diagnose nodig voor de behandeling (mag wel, maar hoeft niet);
  • Doordat ik geen tijd kwijt ben met de administratieve handelingen die de zorgverzekeraars in toenemende mate eisen, hoef ik geen extra kosten te verrekenen in mijn uurtarief. Ik besteed mijn tijd aan jullie, niet aan hen.
 Vrijblijvend kennismakingsgesprek (30 min.) Gratis
 Individuele therapie, 45 minuten   € 80,-
 Gezinstherapie, 75 minuten € 130,-
 Opvoedingsondersteuning, per 60 minuten € 105,-

 

Alle tarieven zijn inclusief telefonisch en e-mailcontact, voorbereiding, evt. intercollegiaal overleg en administratieve werkzaamheden.

Voor huisbezoeken worden reiskosten in rekening gebracht (€0,29 per kilometer).

Praktijk Gezin in Balans is vrijgesteld van BTW.

 

LET OP: Moet je onverhoopt een afspraak afzeggen, doe dat dan minimaal 48 uur van tevoren, dan kan eventueel iemand anders gebruik maken van het vrijgekomen tijdstip. Aangezien ik vaak in gesprek zal zijn kan ik de telefoon niet altijd aannemen, spreek dan duidelijk de voicemail in (ook in de avond en het weekend). Wanneer je te laat of niet afbelt, wordt het afgesproken consult voor de helft in rekening gebracht. 

 

Betaling

Na ieder gesprek ontvangt u per email een factuur. U kunt deze binnen 7 dagen voldoen op rekeningnummer: NL85ABNA0496701886.

Op de diensten van Praktijk Gezin in Balans zijn de algemene voorwaarden van de NVO van toepassing, tenzij anders aangegeven.

 

Fiscale regelingen:

Heb je een eigen bedrijf? Dan kan je psychosociale hulpverlening als persoonlijkheidsontwikkeling onder beroeps- of bedrijfskosten fiscaal aftrekken, mits de problemen/klachten werk gerelateerd zijn.

Meer informatie over het vergoedingenstelsel:

De aanvullende verzekering is regelmatig voordeliger dan de basisverzekering.
Om te beginnen wordt er geen aanspraak gemaakt op het eigen risico van €385. Verder is het (wanneer je met meerdere personen in behandeling bent), vaak mogelijk om de kosten over de betrokkenen te verdelen, zodat zij dit bij hun eigen aanvullende zorgverzekering kunnen indienen en de totale vergoeding groter is. Voorbeeld: zowel jij als je partner hebben een aanvullende zorgverzekering. Volgens het vergoedingenoverzicht vergoedt de verzekering 40 euro per gesprek. In dat geval ontvangen jullie samen 80 euro vergoeding per gesprek.

Om verwarring te voorkomen: zorgverzekeraars hanteren drie soorten vergoedingen voor de geestelijke gezondheidszorg:

 

Basis GGZ Specialistische GGZ Aanvullende verzekering
Eigen risico € 385,- € 385,- Geen
Gesprekken Geen eigen bijdrage gesprekken Geen eigen bijdrage gesprekken Vast vergoedingsbedrag, verschilt per verzekering
Kosten voor 5 gesprekken €385,- €385,- Voorbeeld:
U komt met twee personen. De factuur kan gedeeld worden: €125/2 = €62.50 p.p. 5 x €62,50 = €312,50 p.p. Bekijk bij uw verzekeraar(s) welk bedrag hiervan vergoed wordt voor u beiden:
https://nvpa.org/verzekeringen/public

Therapeuten die via de aanvullende verzekering worden vergoed zijn lid van erkende beroepsverenigingen die met de zorgverzekeraars onderhandelen over de vergoedingen. Therapeuten uit de basis-GGZ en specialistische-GGZ hebben een BIG registratie.